Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung Đề án xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong

DNHN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Vịnh Vân phong thuộc tỉnh Khánh Hòa
Vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan, các đơn vị tư vấn và đơn vị tài trợ kinh phí khẩn trương triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 50-TB/TU ngày 17/3/2021 (nội dung số 1 và 2, phần II); kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Được biết, ngày 12/3/2021, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội) cùng Ban Thường trực Tỉnh ủy chủ trì nghe UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch của tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Khắc Định ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan chủ trì, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch của tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới. UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiến hành rà soát để vừa cập nhật, bổ sung, điều chỉnh và hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2021; vừa xây dựng Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong để trình cấp thầm quyền thẩm đinh, phê duyệt trong tháng 6/2021. Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung Đề án xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong đảm bảo tiến độ đề ra. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040... 

Được biết, khu kinh tế Vân Phong có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ đã thu hút được 123 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD, vốn thực hiện là 1,39 tỷ USD, đạt 33% vốn đăng ký. Trong số này có 89 dự án đã đi vào hoạt động, 63 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng. Khu kinh tế đã đóng góp vào ngân sách của tỉnh trên 20.950 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 6.200 lao động.

Nguyễn Xuân(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)

 

Tin liên quan