Khánh Hòa: Công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

DNHN - Sáng 31/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao quyết định công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) trao quyết định công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Vạn Phước (Vạn Ninh), Bình Lộc (Diên Khánh), Ninh Ích, Ninh Sim, Ninh Trung, Ninh Sơn (Ninh Hòa), Cam An Nam (Cam Lâm). 

Như vậy, tính đến hết năm 2020 tỉnh Khánh Hòa đã có 56/92 xã đạt chuẩn NTM (vượt 3 xã so với nghị quyết của Tỉnh ủy); không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân trên địa bàn tỉnh là 16 tiêu chí/xã. Hiện TP. Nha Trang đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định thành phố đạt tiêu chí NTM năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị năm 2021, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân để xây dựng NTM. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước đưa tỉnh Khánh Hòa thành một trong những tỉnh trọng điểm trong khu vực Duyên hải miền Trung về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; có chính sách, giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn; chú trọng đầu tư các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thôn NTM, xã NTM…

Mục tiêu năm 2021, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 5 xã đạt chuẩn NTM như đã đăng ký, gồm: Vạn Khánh (Vạn Ninh); Ninh Xuân, Ninh Lộc (Ninh Hòa); Diên Tân (Diên Khánh); Suối Cát (Cam Lâm); 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Diên An, Diên Điền (Diên Khánh), Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây (Cam Lâm).

Nguyễn Xuân (Nguồn Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa)

Tin liên quan