Hướng dẫn phân loại hồ sơ đề nghị cấp phép xe ô tô biếu, tặng

19:37 12/11/2021

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc cấp phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại theo hình thức quà biếu, tặng, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe, nếu có các dấu hiệu nghi vấn theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2021 thì phân loại trường hợp nào cần phải yêu cầu doanh nghiệp bổ sung chứng từ để chứng minh lý do cho, biếu, tặng và xem xét, quyết định việc cấp giấy phép nhập khẩu xe theo quy định, trường hợp nào phải báo cáo Tổng cục để xác minh.

Hồ sơ báo cáo Tổng cục Hải quan phải nêu cụ thể nghi vấn và gửi kèm đầy đủ hồ sơ.

Ô tô nhập khẩu
Ô tô nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, hiện Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính.

Trước đó, tại công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/6/2021, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe, nếu có nghi ngờ về mối quan hệ giữa người cho, biếu tặng và người nhận thì yêu cầu người nhận cung cấp chứng từ chứng minh quan hệ như: nếu có quan hệ làm ăn thì phải có giao dịch mua bán hàng hóa, chứng từ thanh toán tiền hàng, tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.., hoặc nếu có quan hệ tư vấn, hỗ trợ về công việc thì phải có giấy tờ chứng minh (hợp đồng, qua email...)..., trường hợp có đủ chứng từ chứng minh là phù hợp thì xem xét cấp giấy phép nhập khẩu, trường hợp không có chứng từ chứng minh hoặc chứng từ chứng minh không phù hợp thì từ chối cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo, nếu có các thông tin, dấu hiệu sau thì báo cáo, gửi kèm hồ sơ về Tổng cục để xác minh: Giấy tờ cho, biếu tặng hoặc chứng từ chứng minh quan hệ giữa người cho tặng và người nhận có dấu hiệu giả mạo; từ khi Thông tư 143/2015/TT-BTC có hiệu lực, doanh nghiệp nhập khẩu thường xuyên xe dưới dạng quà biếu tặng theo định lượng quy định.

Theo TCHQ