Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 6, khóa XX: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt những kết quả nhất định

DNHN - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Huy Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương các ban đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Hội nghị mở rộng tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết) 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đạt những kết quả nhất định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 53.501 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 6,0%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.091 USD/người. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 120.553 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 94,8% (sau đây số liệu được so sánh cùng kỳ năm 2020 và kế hoạch năm 2021); trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài dầu ước đạt 50.388 tỷ đồng, tăng 23,8%; cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 05 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng là 85.674 tỷ đồng (tương đương 3,72 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.290 triệu USD, tăng 3,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 17.605 tỷ đồng, tăng 3,02%. Giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 24.994 tỷ đồng, giảm 2%, đạt 92%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.680 triệu USD, tăng 19,3%, vượt 20%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.570 triệu USD, tăng 53,4%, vượt 46,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) ước đạt 51.974 tỷ đồng, giảm 3,6%, đạt 94,7%; tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt 300.000 lượt người, giảm 34%, đạt 33% kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 235 tỷ đồng, giảm 53%, đạt 25% kế hoạch. Ứớc đến ngày 31/12/2021, có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch; lũy kế đến nay có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22.366 tỷ đồng, tăng 41%, đạt 123,6% dự toán; chi ngân sách địa phương ước khoảng 12.985 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 22.610 tỷ đồng, giảm 20,4%, đạt 90% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 3.586 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương 2.589 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 997 tỷ đồng; ước đến 30/11/2021, giải ngân được 2.326 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn Trung ương giao, phấn đấu đến 31/01/2022, giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn Trung ương giao.

Thu hút đầu tư đạt được một số kết quả, đã cấp phép đầu tư cho 14 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 85.499 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt 10.000 tỷ đồng; 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 24,95 triệu USD. Đến nay, có 469 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 18%; vốn đăng ký 2.751 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi; tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm còn 18,01%. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng GRDP, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. Cải thiện môi trường đầu tư có mặt còn hạn chế; điểm nghẽn đầu tư ngoài ngân sách chưa được khơi thông; số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng cao so với cùng kỳ. Nguồn thu ở một số lĩnh vực không đạt dự toán giao. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn bất cập, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; vấn đề vệ sinh môi trường liên quan đến vận chuyển, xử lý rác thải ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác động của dịch bệnh và giá cả thị trường. Công tác giải ngân tuy nằm trong những tỉnh giải ngân khá của cả nước nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc dạy học trực tuyến chất lượng chưa cao. Năng lực hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Lao động ngừng việc hoặc mất việc làm tăng; các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp nhiều khó khăn hơn, nguy cơ tái nghèo cao. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng để thực hiện chỉ tiêu của năm 2022, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ và Nhân dân phải phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kết luận của Tỉnh ủy đề ra
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, để thực hiện chỉ tiêu của năm 2022, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ và Nhân dân phải phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kết luận của Tỉnh ủy đề ra. (Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết)  

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, cần tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các công trình, dự án trọng điểm. Xây dựng quy hoạch cán bộ 3 cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Nghị quyết hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn từ xa, từ đầu, góp phần phòng ngừa vi phạm; thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và chương trình khởi nghiệp… Tiếp tục thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ toàn diện trong quản lý, vận hành xã hội, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và toàn thể người dân.

Tiếp tục giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tàu cá và ngư dân khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài và vi phạm các quy định hiện hành…

Hoàng Gia – Mây Tím (T/H)

Tin liên quan