Hỗ trợ các nhà máy sản xuất hàng điện tử cải thiện quan hệ lao động

DNHN - Chương trình được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và một số nhà tài trợ khác trong khuôn khổ Dự án của ILO về Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Better Work Việt Nam.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chính thức khởi động Chương trình Tư vấn nhằm hỗ trợ các nhà máy sản xuất hàng điện tử cải thiện quan hệ lao động và điều kiện làm việc.

Chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp điện tử trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 thông qua; tăng cường hiểu biết và áp dụng pháp luật lao động Việt Nam và các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế; phát triển đội ngũ quản lý nhà máy và cán bộ công đoàn nòng cốt; áp dụng các nguyên tắc quản lý nhà máy sản xuất điện tử hiệu quả; tham gia tốt hơn chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Hỗ trợ các nhà máy sản xuất hàng điện tử cải thiện quan hệ lao động
Hỗ trợ các nhà máy sản xuất hàng điện tử cải thiện quan hệ lao động.

Chương trình được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và một số nhà tài trợ khác trong khuôn khổ Dự án của ILO về Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình Better Work Việt Nam.

Các doanh nghiệp tham dự được hưởng gói hỗ trợ tư vấn cải tiến doanh nghiệp toàn diện trị giá 15.000 đô la Mỹ gồm những nội dung chính: Hoạt động tư vấn về tuân thủ pháp luật lao động do các chuyên viên tư vấn được ILO đào tạo, bao gồm lộ trình cải thiện theo tình hình cụ thể của doanh nghiệp; 20 suất tham gia các khóa tập huấn tiêu chuẩn và các khóa tùy chọn (được cấp chứng chỉ); ba hội thảo chuyên đề hàng quý theo chủ đề phù hợp với ngành sản xuất điện tử; hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá và xác định nhu cầu cải thiện; 4 phiên trong Chương trình nhân viên nòng cốt nhà máy dành cho cán bộ phụ trách tuân thủ và đại diện công đoàn nòng cốt; các khóa học từ xa (e-learning).

PV

Bài liên quan