Hai tháng đầu năm Bình Định thu hút 14 dự án công nghiệp, thương mại gần 10 nghìn tỷ dồng

08:18 09/03/2023

Hai tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Định thu hút hơn 14 dự án công nghiệp, thương mại với tổng vốn đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng, gần 139 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.120 tỷ đồng

Theo đó, các dự án này đều là các dự án có vốn đầu tư trong nước, trong đó có 08 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp 03 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và 03 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, hạ tầng. Trong đó, huyện Phù Cát có 02 dự án, huyện Tây Sơn có 03 dự án, thị xã Hoài Nhơn 03 dự án; huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh, mỗi địa bàn có 01 dự án.

Có 04 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng; 07 dự án trong cụm công nghiệp với tổng vốn vốn đầu tư hơn 544 tỷ đồng; 03 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong 06 tháng đầu năm, tỉnh Bình Định sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia trọng điểm là Thái Lan, Đức, Hàn Quốc
Theo kế hoạch, trong 06 tháng đầu năm, tỉnh Bình Định sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia trọng điểm là Thái Lan, Đức, Hàn Quốc.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay tại tỉnh Bình Định chưa phát sinh dự án mới. Lũy kế, cả tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD. Trong đó Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông là đối tác có số dự án đầu tư nhiều nhất. Cụ thể Nhật Bản là 18 dự án, vốn đăng ký đầu tư 89,45 triệu USD, theo sau là Singapore (15 dự án, 139,48 triệu USD), Hồng Kông (10 dự án, 91,19 triệu USD)…

Hiện tỉnh Bình Định đang thực hiện rà soát, bổ sung thêm các dự án mới vào Danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh cho giai đoạn 2023 - 2025. Đồng thời, theo dõi, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng sản xuất theo kế hoạch”.

Cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại sẽ góp phần đưa kinh tế Bình Định “bứt phá
Cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại sẽ góp phần đưa kinh tế Bình Định “bứt phá.

Ngoài ra tỉnh đang triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ thu hút đầu tư; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai nhanh các dự án, nhất là các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư. Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, Khu liên hợp gang thép Long Sơn, các dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch, khu vui chơi giải trí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, mời gọi gọi, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch. Đồng thời thực hiện rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ cam kết.

Trần Nhân