Hải quan Bình Dương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

22:43 23/01/2024

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Họp mặt các cơ quan báo, đài để thông tin về tình hình công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nhận thức khó khăn, hoàn thành mục tiêu

Ngày 23/01/2024, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tổ chức Họp mặt các cơ quan báo, đài thông tin về tình hình công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Với những nỗ lực trong dự đoán tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch hiệu quả, ngay từ đầu năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng cục Hải quan. Công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được quan tâm thực hiện; duy trì các giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai phân bổ, giao chỉ tiêu thu ngân sách cho các Chi cục, chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới khó khăn đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Số liệu hoạt động XNK trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2023: tổng số tờ khai giảm 5,43%; tổng kim ngạch XNK giảm 12,64% và tổng thu NSNN giảm 16,94% so cùng kỳ năm 2022. Dự đoán số thu NSNN năm 2023 phấn đấu đạt tối đa 16.000 tỷ đồng (đạt 79,2% so với chỉ tiêu Dự toán năm 2023 của Bộ Tài chính giao, đạt 75,43% so với chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2023 của Tổng cục Hải quan đề ra).

Toàn cảnh buổi họp mặt do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tổ chức
Toàn cảnh buổi họp mặt do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tổ chức..

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 ngay sau khi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ được ban hành.

Cục luôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để tham gia góp ý nhằm khắc phục các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Chủ động tích cực trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý quan trọng, đảm bảo phù hợp với tập quán thương mại thế giới và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đồng thời cũng đảm bảo công tác quản lý nhà nước.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định pháp luật. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; chống chuyển giá, trốn thuế, quyết liệt thu hồi nợ thuế.

Công tác tuyên truyền tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, thông qua báo, đài, Website Cục… Cục  thường xuyên tuyên truyền chính sách pháp luật, cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong việc tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, qua công tác tuyên truyền đã kịp thời thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân những hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nói riêng, của ngành Hải quan nói chung.

Quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, quy định các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ tư vấn giải đáp trực tuyến của Cục và Tổ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-HQBD ngày 02/3/2023 về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Cục làm cơ sở cho các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai, thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao... Đơn vị cũng đã cử toàn thể công chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí tổ chức trong tháng 9 năm 2023.

Thực hiện tham gia đóng góp ý kiến với Tổng cục Hải quan trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý điều hành, quản trị nội bộ cơ quan hải quan với mức độ tự động tối đa trên nền tảng môi trường số, tích hợp, liên thông và đồng bộ với hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đáp ứng yêu cầu cơ quan hải quan số theo định hướng chung của Chính phủ số. Hiện đại hóa môi trường làm việc và công tác quản lý điều hành theo hướng đơn giản hóa, số hóa các quy trình quản lý điều hành nhằm tự động hóa tối đa các hoạt động quản lý và thực hiện trên môi trường số.

Đại diện Cục Hải quan Bình Dương khái quát về tình hình công tác 2023
Đại diện Cục Hải quan Bình Dương khái quát về tình hình công tác 2023.

Để công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, đúng luật pháp của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch trình Tổng cục Hải quan và đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt kế hoạch kiểm tra, thanh tra theo Quyết định số 2878/QĐ-TCHQ ngày 21/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023 của các Cục Hải quan tỉnh thành phố. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng tập trung đầu mối, phân định rõ thẩm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm nguồn lực, giảm chi phí, giảm thời gian thông quan hàng hóa; giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật về chất lượng, về an toàn thực phẩm của hàng hóa, bảo vệ an toàn cho cộng đồng, người tiêu dùng.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã thực hiện duy trì, giám sát và vận hành hệ thống VNACCS/VCIS luôn đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn 24/7. Triển khai đầy đủ các chương trình vệ tinh hỗ trợ nghiệp vụ hải quan theo lộ trình của Tổng cục Hải quan. Các chương trình vệ tinh được triển khai và vận hành ổn định. Thực hiện tốt Hệ thống Quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng, kho, bãi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương chung của Ngành và của Chính phủ, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thông qua Chương trình, Hải quan cũng đã tăng cường năng lực quản lý các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển cũng như chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch khai thác, kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tăng cường áp dụng kiểm tra thực tế bằng hình thức máy soi, giảm kiểm tra thủ công, tối ưu hóa công suất của máy soi, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Xây dựng Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa Bưu chính, chuyển phát nhanh, kho hàng không kéo dài của Công ty cổ phần Tân cảng Express trên cơ sở Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính và chính thức triển khai theo Công văn số 290/HQBD-GSQL ngày 13/02/2023 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Đã thực hiện Lễ ra mắt đoàn tàu liên vận quốc tế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ Ga Sóng Thần đi Trung Quốc.

Cục cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối kết hợp, chia sẻ thông tin trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm, xăng dầu, phân bón…. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, các hành vi đầu cơ, tăng giá hàng hóa bất hợp pháp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tổng thể theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đến năm 2025; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật; thực hiện rà soát công khai thủ tục hành chính liên quan thông qua hình thức tự động và trực tuyến với sự hỗ trợ của các trang thiết bị công nghệ cao tại trụ sơ cơ quan hải quan.

Triển khai sử dụng các chứng từ điện tử (giấy phép điện tử, Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan. Triển khai kết nối Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan để thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn triển khai thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý rủi ro (QLRR) của Cục và của ngành. Thường xuyên rà soát, đề xuất nâng, giảm hạn đối với các DN trên địa bàn; kiểm tra, theo dõi chấn chỉnh việc cập nhật thông tin vào các hệ thống QLRR; theo dõi tài khoản truy cập các chương trình QLRR Hải quan,…Qua đó góp phần nâng cao năng lực kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, rút ngắn thời gian thông quan, tăng thu ngân sách.

Công tác hợp tác, đối tác giữa Hải quan và DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn được Lãnh đạo đơn vị chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát, không ngừng đổi mới phương thức cũng như nâng cao hiệu quả đối thoại. Đơn vị tiếp tục theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023 theo hướng dẫn tại Quyết định số 104/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2023 của Tổng cục Hải quan.

Trong năm, đã tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Chi cục mỗi quý/lần, cấp Cục với các Chi Hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc; bên cạnh đó Lãnh đạo đơn vị còn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua rất nhiều kênh như: bằng văn bản, điện thoại, email, qua Website Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến, Tổ xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; tạo diễn đàn Hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn ứng với từng Chi cục qua ứng dụng Zalo. Thông qua Group này, hàng ngày các Chi cục theo dõi cập nhật các văn bản mới được phép công khai tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, tương tác và trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp trong khuôn khổ chức năng của Chi cục, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Cục xử lý kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và kết quả đã đạt được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2024.

Theo đó, tham gia nghiên cứu và đóng góp ý kiến xây dựng phương án nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL quản lý nhà nước về hải quan. Xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, Chi cục về thủ tục hải quan.

Tổ chức triển khai hiệu quả, đồng bộ và thống nhất các văn bản pháp luật quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá. Báo cáo và đề xuất, kiến nghị Tổng cục Hải quan các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có). Thực hiện các báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất để kịp thời nắm bắt thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, phòng ngừa các trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện triển khai Công văn 3155/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2023 về việc kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2022 của 93 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Thực hiện rà soát và lọc những doanh nghiệp có rủi ro cần kiểm tra báo cáo quyết toán, tình hình sử dụng tồn kho nguyên phụ liệu để báo cáo Tổng cục phê duyệt kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán năm 2023.

Cục Hải quan Bình Dương đã đề ra nhiệm vụ mới cho năm 2024
Cục Hải quan Bình Dương đã đề ra nhiệm vụ mới cho năm 2024.

Nghiên cứu, triển khai giải pháp chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024 theo Kế hoạch của ngành. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động các kho ngoại quan trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 38/2015-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2015-BTC); kiểm tra tình hình hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn trong năm 2024 đối với những đại lý có dấu hiệu rủi ro, thường khai sai, đại lý không thực hiện báo cáo đại lý định kỳ theo quy định.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm.

Triển khai thực hiện “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025” của Bộ Tài chính, khẩu hiệu của ngành Hải quan năm 2023 “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa toàn diện, xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại”, “Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025” của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đến năm 2025” được Tổng cục Hải quan phê duyệt, đảm bảo thực hiện đầy đủ các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, đạt những mục tiêu cụ thể, hướng đến mục tiêu tổng quát của kế hoạch và đảm bảo đúng tiến độ. Tiếp tục tập trung quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 16.880 tỷ đồng.

Tăng cường công tác chống thất thu thuế qua công tác áp mã H.S, công tác trị giá tính thuế và công tác kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, tăng cường chống gian lận qua công tác hoàn thuế và phối hợp hoàn thuế GTGT; rà soát công tác áp mã số H.S tại các Chi cục Hải quan đối với loại hình có thuế để xử lý thống nhất toàn Cục. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm số thu từng tháng đồng thời dự báo xu hướng, tốc độ thu năm 2024 sát thực tế tại địa bàn quản lý. Đặc biệt, nắm chắc tình hình hoạt động và kim ngạch XNK của các doanh nghiệp có số thu chiếm 80% số thu trên địa bàn tại từng Chi cục để có cơ chế ưu tiên phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ban quản lý các KCN, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh Bình Dương… để xây dựng kế hoạch gặp gỡ các doanh nghiệp để tiếp xúc, tuyên truyền hổ trợ doanh nghiệp mới đầu tư trong hoạt động XNK để nuôi dưỡng nguồn thu.

Rà soát các tờ khai phát sinh nợ quá hạn mới trong năm phải đảm bảo thu đủ, kịp thời không để phát sinh nợ thuế xấu mới. Phân loại, phân tích tình hình nợ thuế hàng tháng theo từng loại nợ, theo nhóm DN để kịp thời áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định. Kiểm soát công tác phân loại nợ xấu của các Chi cục theo quy định tại Quyết định 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022. Xử lý các hồ sơ nợ thuế khó thu phát sinh tại các Chi cục trực thuộc. Theo dõi chặt chẽ, đẩy mạnh đôn đốc doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán hàng GC, hàng SXXK miễn thuế, DNCX, danh mục miễn thuế tạo TSCĐ theo năm tài chính. Thực hiện phân loại, kiểm tra báo cáo quyết toán, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm và truy thu thu thuế đối với doanh nghiệp khai báo và sử dụng nguyên liệu nhập GC, nhập SXXK không đúng mục đích miễn thuế theo qui định… phòng chống doanh nghiệp bỏ trốn mất tích làm phát sinh nợ xấu.

Chủ động theo dõi và có biện pháp xử lý các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu bỏ trốn, tạm ngưng hoạt động để kịp thời áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ phát hiện hành vi gian lận thương mại, chú trọng kiểm tra những vấn đề mới, vấn đề nóng, các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, đảm bảo ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật để gian lận, trốn thuế. Triển khai xây dựng các Kế hoạch liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục thực hiện các Quy chế phối hợp đã ký kết với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án… nhằm ổn định an ninh chính trị, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý của cơ quan chức năng đối với vụ việc Công ty Hân Cát Lợi, Công ty Gre Alpha, Công ty Vĩnh Ký, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Lưu Gia Phát, Công ty TNHH Phước Thiên Phượng. Triển khai thực hiện kiểm tra sau thông quan theo danh sách doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan phê duyệt. Tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan theo các chuyên đề Tổng cục Hải quan giao.

Vân Nguyễn