Hà Tĩnh sắp khu đô thị du lịch rộng hơn 620 ha

DNHN - Theo quyết định được phê duyệt Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội rộng hơn 620 ha thuộc địa phận xã Đan Trường và Xuân Hội (huyện Nghi Xuân).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 cho Khu đô thị du lịch Xuân Trường - Xuân Hội rộng hơn 620 ha tại Nghi Xuân.

Theo quyết định được phê duyệt, vị trí lập quy hoạch dự án thuộc địa phận xã Đan Trường và Xuân Hội (huyện Nghi Xuân). Ranh giới phía Bắc giáp đường tỉnh 546; phía Nam giáp đất trồng lúa và khu nuôi trồng thủy sản; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng, đường 546 và đất trồng lúa; phía Tây giáp sông Lam. 

Hà Tĩnh sắp khu đô thị du lịch rộng hơn 620 ha
Hà Tĩnh sắp khu đô thị du lịch rộng hơn 620 ha.

Diện tích tích quy hoạch là hơn 627 ha. Trong đó, các phân khu chức năng chính bao gồm: Phân khu 1 - Phố thị 1 (gần 77 ha), Phân khu 2 - Phố cũ (gần 118 ha), Phân khu 3 - Phố cảng (hơn 104 ha); Phân khu 4 - Phố Hội (gần 101 ha), Phân khu 5 - Phố kênh đào (hơn 133 ha) và Phân khu 6 - Phố thị 2 (hơn 94 ha).

UBND huyện Nghi Xuân là cơ quan lập quy hoạch, nhà thầu khảo sát lập quy hoạch là Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam - Bidecons.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Đồ án quy hoạch chung Khu vực du lịch – đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2020. Dự án cũng nhằm khai thác lợi thế cảnh quan, phát triển đô thị dịch vụ du lịch biển, du lịch văn hóa nhằm thu hút, kêu gọi vốn đầu tư và làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định,...

Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội là dự án nằm trong Đồ án quy hoạch Khu đô thị - du lịch - dịch vụ ven biển của huyện Nghi Xuân. Cụ thể, gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên; Quy hoạch Khu đô thị du lịch Xuân Đan – Xuân Phổ.

PV

Tin liên quan