Hà Tĩnh: Dư nợ ngành ngân hàng tăng 13,5% trong nửa đầu năm 2022

21:05 26/07/2022

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của khối ngân hàng đạt 81.227 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 78.917 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành (9,35%).

Chiều 26/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng khối ngân hàng và giao ban các ngân hàng 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, NHNN tỉnh đã phát huy tốt vai trò là ngân hàng đầu mối tại địa bàn, vừa tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động, vừa tạo mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả với các cấp, các ngành trong triển khai nhiệm vụ.

Dư nợ ngành ngân hàng tăng 13,5% trong nửa đầu năm 2022
Dư nợ ngành ngân hàng tăng 13,5% trong nửa đầu năm 2022.

NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: bất động sản, chứng khoán; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của khối ngân hàng đạt 81.227 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 78.917 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và cao hơn tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành (9,35%).

6 tháng qua, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền, triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi và hỗ trợ lãi suất được quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai 4 chương trình tín dụng ưu đãi (giải quyết việc làm; nhà ở xã hội; học sinh, sinh viên mua máy vi tính; cơ sở giáo dục mầm non) với dư nợ đến 30/6/2022 là 195,66 tỷ đồng, đạt 75,8% so với kế hoạch được giao năm 2022

Đến 30/6/2022, nợ xấu đối với khối ngân hàng thương mại chiếm 0,62% dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp và giảm so với các năm trước cho thấy các TCTD đang dần kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.

6 tháng đầu năm, NHNN tỉnh cùng với các TCTD trên địa bàn có nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị 27,76 tỷ đồng; hỗ trợ xã Điền Mỹ (Hương Khê) xây dựng nông thôn với với tổng kinh phí 1,07 tỷ đồng...

Kết luận hội nghị, Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngành ngân hàng Hà Tĩnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chuyên môn cùng với sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua khen thưởng.

PV