Hà Nội thông qua 18 dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024

15:47 15/05/2024

Đối với việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thủ đô, HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị 8 dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng.

Sáng ngày 15/5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cùng việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thủ đô.

Về Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND TP. Hà Nội đã nhất trí thông qua tổng cộng 18 dự án. Trong số này, có 1 dự án thực hiện chuyển tiếp; 9 dự án tập trung tại các xã với mục tiêu củng cố và hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nâng cao mô hình nông thôn mới vào năm 2024; còn lại, 8 dự án sẽ triển khai tại các huyện đang tiến hành thủ tục để đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố các chỉ tiêu đã đạt được và khích lệ sự cố gắng của các huyện.

Hà Nội thông qua 18 dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Hà Nội thông qua 18 dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Đối với việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của Thủ đô, HĐND TP đã quyết nghị 8 dự án thuộc nhóm B, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án thuộc nhóm B sẽ sử dụng nguồn vốn từ ngân sách cấp Thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến là 191 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ 2021 đến 2025. Còn lại, 7 dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.186 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong hai giai đoạn từ 2021 đến 2025 và từ 2026 đến 2030.

Chi tiết về các dự án nhóm B, có 6 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.061 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của Thành phố, còn 1 dự án sẽ sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư dự kiến là 125 tỷ đồng.

Trong văn bản mới đây gửi UBND các Sở, ngành, quận, huyện, thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố ở mức cao nhất; tỷ lệ giải ngân các năm 2024, 2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án trong từng ngành, lĩnh vực…

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư tại các đơn vị, trong đó tập trung các dự án cấp thành phố và các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu để thực hiện các chương trình, kế hoạch của thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện.

P.V (t/h)