Hà Nội nhất quán quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc

08:18 22/02/2024

Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường, nhằm tham gia vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP Hà Nội, với vai trò là trung tâm kinh tế và hội tụ nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, cùng với những tiềm năng to lớn và vị trí trung tâm đồng bằng sông Hồng, đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Hệ thống cơ sở đào tạo và hạ tầng đang từng bước cải thiện và hiện đại hóa, là một trong những lợi thế để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án có hiệu quả.

Hà Nội nhất quán quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc
Hà Nội nhất quán quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc.

TP Hà Nội đã áp dụng chính sách đặc thù trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, cùng với các cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Việc thu hút đầu tư có chọn lọc được ưu tiên, đặc biệt là các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường, nhằm tham gia vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP Hà Nội cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án, từ việc tạo thuận lợi về thủ tục đầu tư đến việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ hạ tầng cần thiết.

Cơ chế ưu đãi thuế được áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp, như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu, cùng với việc miễn giảm tiền thuê đất và sử dụng đất, đều làm tăng sự hấp dẫn của TP Hà Nội đối với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối, xúc tiến thương mại, dịch vụ logistics và đăng ký thương hiệu sản phẩm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích hoạt động kinh doanh của họ.

Tính đến nay, TP Hà Nội đã quan hệ hợp tác với 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, số dự án có hiệu lực là 7.226 dự án, với tổng vốn đăng ký là 62,5 tỷ USD (đứng thứ 2 cả nước). Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2023, TP Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ USD.

PV (t/h)