Hà Nội đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021

DNHN - Thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với tổng diện tích 49,21ha.

Trên cơ sở rà soát yêu cầu sử dụng đất phát sinh trong năm, thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với tổng diện tích 49,21ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19ha.

Cùng với đó, bổ sung danh mục 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 486,11ha.

Hà Nội đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021
Hà Nội đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cho biết, năm 2021, Hà Nội có 1.738 dự án cần thu hồi đất, với diện tích 6.068,63ha; 663 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 1.064,58ha.

Đến nay, kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố đã được thực hiện ở 857 dự án với diện tích 2.316,44ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 49,3% cao hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Linh Anh

Tin liên quan