Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ về thuế hơn là giảm lãi suất cho vay

DNHN - Chính sách hỗ trợ về thuế được doanh nghiệp đánh giá là dễ tiếp cận nhất, đồng thời hữu ích nhất, tiếp theo là chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và phí công đoàn.

Trong năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ứng phó dịch Covid-19 bằng cách triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó bao gồm hỗ trợ các khoản nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp, giãn nộp bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn, và giãn thuế. Các nỗ lực này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động và duy trì tình hình tài chính.

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 cho thấy chính sách hỗ trợ về thuế được doanh nghiệp đánh giá là dễ tiếp cận nhất, đồng thời hữu ích nhất, tiếp theo là chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội và phí công đoàn. Đứng cuối là chính sách hỗ trợ giãn thời gian cho vay và giảm lãi suất vay. 

Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ về thuế hơn là giảm lãi suất cho vay
Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ về thuế hơn là giảm lãi suất cho vay.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tổng số 10.197 doanh nghiệp tham gia điều tra PCI và PCI-FDI, tính đến tháng 12/2020, chưa tới 1/3 (3.373 doanh nghiệp) cho thôi việc ít nhất 1 người lao động. Chỉ tính theo điều tra PCI 2020, tổng số lao động bị mất việc đã là 40.239 người. Báo cáo PCI chỉ tính số việc làm bị mất trong khu vực chính thức.

Tác động tiêu cực về mặt kinh tế ở các lĩnh vực ngành nghề là khác nhau. Các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành thông tin, truyền thông và sản xuất máy tính, thiết bị điện tử, xe có động cơ, sản xuất đồ da, may mặc bị ảnh hưởng nặng nhất về doanh thu và lao động.

Ở chiều ngược lại, bất động sản và tài chính là hai ngành vượt qua khủng hoảng hiệu quả hơn. Sự ứng phó của doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng cao đặc biệt quan trọng, bởi đây là các ngành kinh tế được coi là chủ chốt trong chính sách đầu tư bền vững của Việt Nam.

Năm 2020, để tồn tại, các doanh nghiệp đã thử nghiệm hàng loạt biện pháp để duy trì hoạt động. Hai biện pháp phổ biến nhất trong số đó là dự trữ hàng hóa hoặc nguyên vật liệu và tìm kiếm các chuỗi cung ứng thay thế.

PV

Tin liên quan