Đến giữa tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa gần chạm mốc 600 tỷ USD

16:51 21/11/2023

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 281,62 tỷ USD. Như vậy, từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 587,62 tỷ USD.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 30 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,65 tỷ USD. Có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong nửa đầu tháng này gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,42 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 2,1 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,83 tỷ USD; dệt may đạt 1,29 tỷ USD… Tính chung từ đầu năm đến 15/11, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 306 tỷ USD.

Đến giữa tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa gần chạm mốc 600 tỷ USD
Đến giữa tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa gần chạm mốc 600 tỷ USD.

Về nhập khẩu, nửa đầu tháng 11, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,77 tỷ USD. Có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch tỷ USD là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 4,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,84 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11, kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 281,62 tỷ USD. Như vậy, từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 587,62 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 11, kim ngạch thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD, nhưng tính chung từ đầu năm đến 15/11, nước ta vẫn xuất siêu tới 24,38 tỷ USD.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực và thích ứng nhanh của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế đang trải qua nhiều thách thức. Đây là dấu hiệu tích cực về sức khỏe và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong môi trường kinh doanh quốc tế ngày càng biến động.

P.V (t/h)