Đà Nẵng hướng dẫn nộp thuế đất theo tin nhắn SMS và thư điện tử

18:17 10/04/2022

Tại Đà Nẵng, người nộp thuế nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ được hướng dẫn qua tin nhắn SMS và thư điện tử (Email) tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện hoặc các Ngân hàng thương mại và phòng giao dịch.

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các Chi nhánh VPĐKĐĐ các quận, huyện tăng cường phối hợp thực hiện thu nghĩa vụ tài chính về đất đai nhằm tiếp tục cắt giảm đáng kể thời gian, chi phí cho công dân thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.

Theo đó, VPĐKĐĐ thành phố yêu cầu các Chi nhánh VPĐKĐĐ các quận, huyện nghiêm túc chỉ đạo viên chức, người lao động tại đơn vị hướng dẫn người nộp thuế nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo nội dung tin nhắn SMS và thư điện tử (Email) tại Kho bạc Nhà nước quận, huyện hoặc các Ngân hàng thương mại và phòng giao dịch phối hợp thu.

Đà Nẵng hướng dẫn nộp thuế đất theo tin nhắn SMS và thư điện tử. (Ảnh minh họa)
Đà Nẵng hướng dẫn nộp thuế đất theo tin nhắn SMS và thư điện tử. (Ảnh minh họa).

Trường hợp các Kho bạc Nhà nước quận, huyện, các Ngân hàng thương mại và phòng giao dịch phối hợp thu không phối hợp trong việc triển khai thực hiện hoặc từ chối thu khi công dân đến thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Chi nhánh có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở VPĐKĐĐ và Chi nhánh VPĐKĐĐ các quận huyện hướng dẫn người nộp thuế nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo nội dung thông báo do Cục Thuế thành phố, chi cục thuế ban hành tại các ngân hàng thương mại phối hợp thu với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện; thực hiện niêm yết công khai danh sách các Chi nhánh ngân hàng thương mại phối hợp thu này.

Theo TCDN