Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu hai lý do lùi thời điểm cải cách tiền lương

DNHN - Ngày 21/10, thảo luận tại tổ ở Quốc hội đối với vấn đề cải cách tiền lương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nguồn lực để dành chống dịch và hiện đời sống người dân còn khó khăn nên việc tăng lương cho cán bộ, công chức chưa phù hợp.

 

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu thảo luận tại tổ ở Quốc hội, sáng 21/10. Ảnh: Hoàng Phong

Thảo luận tại tổ ở Quốc hội sáng 21/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu hai lý do phải lùi thời điểm cải cách tiền lương. Thứ nhất, theo chủ trương chung, nếu địa phương vượt thu thì để lại 50% đầu tư, còn 50% để tăng lương. Số tiền để lại khoảng 600.000 - 700.000 tỷ đồng, gần đủ để cải cách một bước tiền lương.

Tuy nhiên, vừa qua dịch bệnh bùng phát, nhất là tại TP HCM, nên phải sử dụng một số quỹ, trong đó có quỹ vượt thu để sử dụng cho công tác khám chữa bệnh, mua vật tư ở các địa phương.

Thứ hai, Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay đời sống người dân đang khó khăn, nhất là nông dân, công nhân. Bên cạnh đó, nhiều người thiếu việc làm. Vì vậy, nếu nâng lương cho cán bộ, công chức lúc này chưa phù hợp. Vì vậy, ông là một trong những người đầu tiên đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ chưa tăng lương đợt này, "để phù hợp với lòng dân".

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, dù việc lùi thời điểm tăng lương là cần thiết song không thể kéo dài mãi. Việc chưa tăng lương được cho toàn bộ cán bộ, công chức thì cần có chính sách hỗ trợ hoặc nâng lương một bước cho những người về hưu trước năm 1995. Đây là những người lương thấp, đời sống khó khăn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, đối với các bệnh truyền nhiễm vẫn không được chủ quan, không được đơn giản hóa, cần tiếp tục thực hiện tốt 5K và tiêm chủng vắc xin toàn dân; đồng thời tiếp tục đề cao cảnh giác, có biện pháp kiên quyết, kịp thời và rốt ráo hơn nữa.

Trước đó, tháng 5/2018, hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) đã thông qua nghị quyết cải cách chính sách tiền lương. Chính phủ sau đó ấn định thời gian bắt đầu cải cách từ 1/7/2021. Mục tiêu đề ra là, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; trong đó tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp...

Tuy nhiên, tại hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XII), diễn ra từ ngày 5 đến 9/10/2020, Ban chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về việc lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới, chậm một năm so với mục tiêu ban đầu, tức là từ ngày 1/7/2022 thay vì 1/7/2021.

Tại hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), tháng 10/2021, Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII).

PV

Tin liên quan