Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH "chốt" kế hoạch tăng lương tối thiểu 2024

15:44 16/04/2024

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với người lao động hiện nay đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu thì được điều chỉnh lại để đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu mới.

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7. 

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã đề xuất cơ quan này rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải tuân thủ đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 của Bộ luật Lao động năm 2019, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo một môi trường lao động công bằng và bền vững.

Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH
Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH "chốt" kế hoạch tăng lương tối thiểu 2024.

Thông tin về tăng lương tối thiểu 2024 được công bố trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam, xaydungchinhsach.chinhphu.vn, công khai và minh bạch với công dân.

Các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng gồm vùng I: 4.960.000 đồng/tháng; vùng II: 4.410.000 đồng/tháng; vùng III: 3.860.000 đồng/tháng và vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương này tăng từ 200.000-280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024. Điều này sẽ giúp đảm bảo mức sống tối thiểu năm 2025.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nêu ra mức lương tối thiểu theo giờ được điều chỉnh tăng theo 4 vùng gồm vùng I: 23.800 đồng/giờ; vùng II: 21.200 đồng/giờ; vùng III: 18.600 đồng/giờ và vùng IV: 16.600 đồng/giờ.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với người lao động hiện nay đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu thì được điều chỉnh lại để đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu mới. Đối với người lao động đã được trả lương bằng hoặc cao hơn đối với mức lương tối thiểu sau khi tăng này thì việc điều chỉnh lương thực hiện theo các cam kết, thỏa thuận của các bên ghi trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp.

P.V (t/h)