Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất ban hành thêm quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ

DNHN - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất quy định thêm mức lương tối thiểu theo giờ để mở rộng diện bao phủ và bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với người lao động; góp phần tích cực cho việc cải thiện tiền lương, đời sống của người lao động.

Đây là nội dung được đưa ra trong dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến.

Hiện nay, Chính phủ đang quy định mức lương tối thiểu vùng theo tháng. Tuy nhiên theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trên thực tế mức lương tối thiểu tháng do Chính phủ quy định hiện chủ yếu áp dụng cho người lao động làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất ban hành thêm quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất ban hành thêm quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, đối với người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không trọn thời gian cho các hộ gia đình, các cơ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...) thì việc sử dụng mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thỏa thuận, trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động đang có sự cứng nhắc, thiếu cơ sở áp dụng linh hoạt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Từ tình hình thực tế, bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu giờ để mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về mức lương tối thiểu giờ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương này tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Đối với tiền lương tối thiểu theo tháng, dự thảo đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 đồng/tháng, vùng 2 là 4,16 đồng/tháng, vùng 3 là 3,64 đồng/tháng, vùng 4 là 3,25 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu theo tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng-260.000 đồng) so với mức hiện hành.

PV

Bài liên quan