Bộ GTVT lập Đoàn kiểm tra thu phí không dừng trên toàn quốc

23:58 13/06/2021

Theo quyết định của Bộ Giao thông Vn tải, thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai dự án thu phí không dừng đến thời điểm kiểm tra.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động thu phí không dừng trên toàn quốc, gồm cả 2 giai đoạn, do Thanh tra bộ làm trưởng đoàn.

Theo quyết định của Bộ GTVT, đoàn sẽ kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giảm cả dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 (BOO1) và giai đoạn 2 (BOO2). Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện nhiều đơn vị của Bộ GTVT, trong đó Thanh tra bộ làm trưởng đoàn. 

Bộ GTVT lập Đoàn kiểm tra thu phí không dừng trên toàn quốc
Bộ GTVT lập Đoàn kiểm tra thu phí không dừng trên toàn quốc.

Thời kỳ kiểm tra là từ khi triển khai dự án thu phí không dừng đến thời điểm kiểm tra. Thời hạn kiểm tra 25 ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra.

Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc. Từ đó phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời, từ kết quả kiểm tra sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp (nếu có), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO.

Linh Anh

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?