Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian cao điểm

10:11 23/05/2024

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cùng chung tay thực hiện các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện số 3427/CĐ-BCT ngày 22/5/2024, nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, và hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản cung ứng điện, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp để bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong thời gian cao điểm.

Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian cao điểm
Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian cao điểm.

Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý và vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an toàn, khoa học, và hiệu quả. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và nỗ lực của ngành Điện, từ đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, việc cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của nhân dân đã được đảm bảo tốt.

Tuy nhiên, có thông tin phản ánh từ một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trên một số trang mạng xã hội về hiện tượng các đơn vị điện lực yêu cầu doanh nghiệp sản xuất tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện. Thông tin này đã gây hiểu nhầm trong dư luận xã hội về các giải pháp cung ứng điện mà các cấp và các ngành đã và đang triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng đủ điện trong mọi tình huống, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, liên tục, an toàn trong mọi tình huống, nhất là thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Thứ hai, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất; không được điều tiết, cắt giảm phụ tải, trừ trường hợp khẩn cấp trong vận hành.

Và thứ ba là tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cùng chung tay thực hiện các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng phối hợp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

P.V (t/h)