Bộ Công an đề xuất cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em

14:59 02/04/2024

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã bổ sung quy định về cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử mới nhất, công dân từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Công dân dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 6 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức không phân biệt theo mức độ.

Khi đến làm thủ tục, công dân xuất trình thẻ căn cước, cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và đề nghị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử nếu có nhu cầu.

Với công dân Việt Nam từ đủ 6 - dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện thì người đại diện, người giám hộ sẽ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của các đối tượng này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan về việc kiểm tra, xác thực thông tin công dân, cơ quan quản lý sẽ gửi thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua số thuê bao di động chính chủ.

Cũng theo dự thảo, tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử, các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử) và các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Giải thích về đổi mới nêu trên, Bộ Công an cho biết, Luật Căn cước có quy định về việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi, do vậy cần bổ sung quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

Đối với trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử, dự thảo quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước: Không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01; Không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ căn cước không quá 7 ngày làm việc.

Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử.

Sau 7 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

Người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện sử dụng tài khoản định danh điện tử phải được sự đồng ý, xác nhận của người đại diện, người giám hộ thông qua ứng dụng định danh quốc gia. Người đại diện, người giám hộ sử dụng tài khoản định danh điện tử của người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện để thực hiện các giao dịch và các hoạt động khác phục vụ quyền và lợi ích của họ.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Thu Trà (T/h)