Bình Thuận: Điểm sáng kinh tế nổi bật trong nửa đầu năm 2024

22:13 17/06/2024

Dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức chung, kinh tế Bình Thuận vẫn ghi nhận những điểm sáng đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm 2024, đặc biệt là ở ba trụ cột chính: Công nghiệp, Du lịch và Nông nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt khoảng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Bình Thuận lên vị trí thứ 21/63 tỉnh thành cả nước và thứ 6/14 tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Bình Thuận đang khai thác các tiềm năng đẩy mạnh phát triển kinh tế
Bình Thuận đang khai thác các tiềm năng đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng gần 13%, với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 20.903 tỷ đồng, tăng 9,61%. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 3,67% và 17,54%.

Hoạt động du lịch sôi động, đặc biệt vào các dịp lễ tết và cuối tuần, đã thu hút khoảng 4.590.000 lượt khách, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch quốc tế cũng tăng ấn tượng 91,18%, đạt 234.000 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 11.832 tỷ đồng, tăng 4,31%.

Các loại cây lâu năm như thanh long, cao su và điều duy trì diện tích ổn định. Sản lượng khai thác hải sản và thủy sản nuôi trồng đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Bình Thuận đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là ba trụ cột chính. Tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU.

Với những nỗ lực này, Bình Thuận đang hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2024, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và cả nước.

Quang Duy - Vân Nguyễn