Bình Dương lên kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2024

22:34 27/12/2023

Năm 2024, Bình Dương tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng trên nền tảng năng lực nội sinh, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Báo chí có nhiều đổi mới

Tại Hội nghị Giao ban báo chí và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 27/12, tỉnh Bình Dương đã thông tin tới các cơ quan báo chí về bức tranh toàn cảnh địa phương thời gian qua.

Theo đó, xác định năm 2023 diễn ra trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và cơ hội, UBND tỉnh Bình Dương đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND tỉnh; trong điều hành đã bám sát thực tiễn, thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của người dân, doanh nghiệp để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chương trình đột phá của Tỉnh ủy. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết, chăm lo các đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý và đạt nhiều kết quả khả quan, cơ bản đạt mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban báo chí Bình Dương
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban báo chí Bình Dương.

Kết quả, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Bình Dương có sự chuyển biến rõ nét, quý sau cao hơn quý trước; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế, chiếm 66,26% cơ cấu và đóng góp khoảng 70% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm; khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định.

Thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí diễn ra sôi động; nguồn cung hàng hóa dồi dào; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Tiếp tục chuyển giao ứng dụng công nghệ phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Riêng Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản Bình Dương đã tổ chức 14 phiên họp để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án phát triển đô thị, dự án bất động sản, khu công nghiệp và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. So với năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11%, vốn đăng ký doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư nước ngoài đạt khá, đầu tư công đạt giá trị giải ngân cao hơn gần 9.400 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chính sách lãi suất và cải tiến thủ tục hỗ trợ tích cực nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2023
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2023.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã báo cáo về hoạt động tuyên truyền, công tác báo chí 2023. Theo đó, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với UBND tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin, quản lý báo chí đúng chức năng, nhiệm vụ, kịp thời và có hiệu quả.

Công tác định hướng tuyên truyền cho các các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh được Ban Tuyên giáo thực hiện thường xuyên; kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền theo kế hoạch trong tuần, trong tháng, trước, trong và sau các sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng; Tham mưu và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất chủ trương nâng quy mô, chất lượng, cơ cấu giải thưởng Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ IX năm 2024 đảm bảo mục tiêu vừa nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh, vừa nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đại diện cho tỉnh tham gia các cuộc thi, giải thưởng báo chí do Trung ương phát động.

Sở TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2023; tổ chức đoàn, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; nhắc nhở một số trường hợp phóng viên thông tin chưa chính xác, thiếu kiểm chứng, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng báo hóa, tạp chí hóa, trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội… không để xảy ra tình trạng sai phạm.

Hội Nhà báo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Báo chí; 10 điều quy định về đạo đức của người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ làm báo đa phương tiện cho cán bộ và phóng viên.

UBND tỉnh Bình Dương đánh giá năm 2023, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thông tin tuyên truyền nhanh, kịp thời, đầy đủ, toàn diện về tình hình chính trị, KT-XH, QPAN; tình hình trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong việc nâng cao chất lượng, đa dạng nội dung chương trình, kịp thời phản ánh các vụ việc “nóng” xảy ra trên địa bàn… thu hút được nhiều sự quan tâm của khán, thính giả, độc giả. 

Kế hoạch phát triển cho năm 2024

Năm 2024, Bình Dương tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng trên nền tảng năng lực nội sinh, chuyển đổi số, và hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Tăng cường thu hút đầu tư toàn xã hội, hợp tác công – tư phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, thành phố thông minh, vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương. Tăng cường quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa
Bình Dương đặt ra nhiều mục tiêu mới cho năm 2024.

UBND tỉnh xác định 36 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2023. Để đạt được mục tiêu, Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), cơ cấu thực chất lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực. Thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước theo chiến lược và định hướng thu hút FDI.

Điều hành hiệu quả công tác thu - chi ngân sách theo hướng tăng thu, tiết kiệm chi, 50% thu ngân sách để chi đầu tư và 50% cho các hoạt động chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển. Phân cấp quản lý thu, chi thường xuyên, đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện tự chủ chi đầu tư. Có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024.

Phát triển mạnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu, rộng hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết. Triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án về phát triển thị trường trong nước, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Góp phần vào nhiệm vụ phát triển tình nhà, Bình Dương đặt ra kế hoạch phát triển báo chí 2024. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Hội Nhà Báo tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền; chủ động, tích cực trong việc cung cấp thông tin; đảm bảo cho các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin chưa chính xác, thông tin tiêu cực trên các phương tiện truyền thông, tạo môi trường thông tin, truyền thông lành mạnh, tích cực, thuận lợi cho sự phát triển của Tỉnh và tạo sự an tâm tư tưởng của Nhân dân, thực hiện phương châm truyền thông chủ động.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo nội dung Quy chế số 06-QC/TU đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn cho các lãnh đạo, người phát ngôn của các đơn vị, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Phát động và tổ chức tốt giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ IX năm 2024 nhằm thu hút các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí có chất lượng tốt, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Bình Dương, tạo nguồn tác phẩm báo chí chất lượng tham gia các giải báo chí quốc gia. 

Các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục thực hiện tốt thông tin tuyền truyền đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của trung ương và tỉnh Bình Dương. Chú trọng thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của trung ương và việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tình hình kinh tế - xã hội, QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các chương trình, kế hoạch, dự án của tỉnh. Phát hiện, phản ánh những bất cập trong công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, giải quyết, góp phần thực hiện tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh. 

Vân Nguyễn