Bình Dương: Kinh tế - xã hội năm 2023 đạt nhiều kết quả khả quan

16:33 11/12/2023

Năm 2023, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính của Bình Dương, chiếm 66,26% cơ cấu và đóng góp khoảng 70% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm.

Bình Dương đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong tình hình kinh tế, với tăng trưởng GRDP trong 11 tháng qua thể hiện mức độ tăng cao, đặc biệt là ở các quý sau (tăng 1,15% quý I, tăng 5,73% quý II, tăng 7,51% quý III và tăng 8,79% quý IV so với cùng kỳ). Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính, chiếm 66,26% cơ cấu và đóng góp khoảng 70% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm.

Kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Bình Dương đạt nhiều kết quả khả quan
Kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Bình Dương đạt nhiều kết quả khả quan.

Nền kinh tế còn chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, với các hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí diễn ra sôi động. Ngành dịch vụ đang đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định.

Các biện pháp của Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc cho doanh nghiệp và dự án bất động sản cũng đạt kết quả tích cực, qua 14 phiên họp đã giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án phát triển đô thị và bất động sản.

Về mặt đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đã tăng 11% so với năm 2022. Đầu tư công cũng có giá trị giải ngân cao hơn gần 9.400 tỷ đồng so với cùng kỳ, đồng thời quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo dự toán để hỗ trợ đầu tư phát triển.

Năm 2024 được đánh giá là năm quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Bình Dương đặt ra 36 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó, mục tiêu GRDP tăng 8-8,5% so với năm 2023, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đà tăng trưởng tích cực trong ngữ cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới.

Vân Nguyễn