'Bát nháo' trong chứng nhận hợp quy, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội yêu cầu chấn chỉnh

00:00 12/10/2020

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.

Các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội phải hợp quy trước khi thông quan. 

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, đang tồn tại việc các tổ chức chứng nhận hợp quy, các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa thực hiện đúng quy định như: chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn nhưng không có đầy đủ hồ sơ, tài liệu về xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Do đó, Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi các tổ chức, cá nhân liên quan để chấn chỉnh việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 (hàng hóa có khả năng gây mất an toàn).

Cục An toàn lao động cho biết, hiện nay, rất nhiều tổ chức, cá nhân hiểu chưa đúng, chưa đủ về trách nhiệm chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu và công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Đồng thời, vẫn còn tồn tại việc các tổ chức chứng nhận hợp quy, các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chưa thực hiện đúng quy định như: kiểm định lần đầu không có chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn; chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn nhưng không có đầy đủ hồ sơ, tài liệu về xuất xứ, chất lượng sản phẩm.

Cục An toàn lao động yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH; các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ LĐ-TB&XH cấp Giấy chứng nhận, chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật và các đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập khẩu và công bố hợp quy, đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định pháp luật.

Bảo Anh