11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD

DNHN - 11 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 599,12 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 225 triệu USD.

 TTXVN

Tin liên quan