Lo hàng điện tử Trung Quốc chuyển tải

Vấn đề | 08:59:00 26/06/2019

Nhóm hàng điện tử từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh từ đầu năm đến nay là điều đáng lưu tâm, nhất là khi có những doanh nghiệp vì lợi nhuận đã tiếp tay cho tình trạng để chuyển tải (Transhipment) mặt hàng này nhằm lẩn tránh thuế.

Theo: Thời báo kinh doanh