Dự kiến bổ sung đối tượng trẻ em - con của NLĐ tham gia BHXH, BHYT, BHTN được hỗ trợ chế độ ăn trưa

Chính sách | 09:22:00 21/10/2019

DNHN - Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tại Dự thảo Nghị định Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, dự kiến có thêm 01 số chính sách mới

Dự kiến bổ sung đối tượng trẻ em (lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo) - con công nhân, người lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN - học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập địa bàn có khu công nghiệp hoặc các xã (phường, thị trấn) giáp ranh khu công nghiệp được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

Giáo viên mầm non trực tiếp dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có quyết định thành lập và hoạt động theo đúng quy định (ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất) có trình độ đào tạo chuyên ngành mầm non đạt chuẩn trở lên được hỗ trợ một khoản thu bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng; thời gian hưởng 09 tháng/năm - mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy. Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định của các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách xây dựng mức hỗ trợ phù hợp sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

Cơ sở mầm non công lập ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, được thoả thuận về mức thu, trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ trẻ để đảm bảo kinh phí hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. HĐND tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương quy định danh mục các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục được hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định, được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa cơ sở vật chất - UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định điều kiện, mức hỗ trợ kinh phí để mua đồ dùng, đồ chơi, học liệu, sửa chữa cơ sở vật chất.

Về hỗ trợ chăm sóc trẻ ngoài giờ tại cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất: Đối với trường mầm non công lập nhận trẻ dưới 36 tháng tuổi là con công nhân trên địa bàn hoặc nhận chăm sóc trẻ ngoài giờ được tăng tỷ lệ giáo viên/lớp so với quy định để bố trí giờ làm việc cho giáo viên đảm bảo đúng quy định mà vẫn đáp ứng nhu cầu đón trẻ muộn của công nhân; kinh phí làm thêm giờ cho giáo viên do ngân sách Nhà nước hỗ trợ 01 phần và 01 phần do phụ huynh đóng góp. Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tổ chức giữ trẻ ngoài giờ theo ca kíp của công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để chi trả cho giáo viên bằng mức kinh phí hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non công lập; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách xây dựng mức hỗ trợ phù hợp sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp.

O.N

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập