Doanh nghiệp làm gì để được hoàn tiền bảo lãnh thuế?

Chính sách | 10:55:00 11/07/2018

Cơ sở để doanh nghiệp làm việc với ngân hàng về thanh khoản bảo lãnh là tờ khai hải quan đã được thông quan và bảng kê, biên bản bản giao đã được công chức hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Cục, Cục Hải quan Hà Nội

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH TM và DV Vận chuyển Kim Quang về đề nghị cơ quan Hải quan xác nhận bằng văn bản để ngân hàng hoàn tiền bảo lãnh.

Hướng dẫn cụ thể, Tổng cục Hải quan phân tích, tại Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC và khoản 33 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định cơ sở xác định hàng hóa XK như sau:

“Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh...

Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới sang nước nhập khẩu...”

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 28 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ thì căn cứ để xác định hàng hóa XK đủ điều kiện qua khu vực giám sát là tờ khai hải quan đã được xác nhận thông quan và được công chức hải quan xác nhận trên biên bản bàn giao và bảng kê.

Với những quy định nêu trên, cơ sở để xác nhận hàng tạm nhập đã tái xuất là tờ khai tái xuất hàng hóa đã được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên hệ thống E-customs.

Như vậy, cơ sở để doanh nghiệp làm việc với ngân hàng về thanh khoản bảo lãnh là tờ khai hải quan đã được thông quan và bảng kê, biên bản bản giao đã được công chức hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Thu Trang

Theo: Báo hải quan