Yêu cầu thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích tại TP Hồ Chí Minh

DNHN - UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích và đối tượng. Nhà công vụ hết thời gian sử dụng cũng sẽ bị thu hồi.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Đáng chú ý, trong quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích và đối tượng. Nhà công vụ hết thời gian sử dụng cũng sẽ bị thu hồi.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiến hành kiểm tra, sắp xếp lại nhà/đất công, tài sản công, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định. UBND TP Hồ Chí Minh sẽ cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A...)

Yêu cầu thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích tại TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích tại TP Hồ Chí Minh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế mua ôtô công, trang thiết bị đắt tiền, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên từ ngân sách như hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, khảo sát nước ngoài... để dành nguồn lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, và cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh việc khoán chi hành chính, phấn đấu tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm tạo nguồn cải cách tiền lương. Sở Công Thương phải triển khai việc tiết kiệm điện, giảm mức tổn thất điện cả năm xuống còn 6,5%.

Các cơ quan đơn vị đấu thầu, đặt hàng các hoạt động cung ứng dịch vụ công như duy tu cầu, đường, cây xanh... nhằm sử dụng hiệu quả vốn ngân sách, huy động vốn xã hội.

Các doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước phải thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí quản lý từ 5% trở lên so với kế hoạch, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới...

Linh Anh

Tin liên quan