Yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình

17:01 02/06/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Quy chuẩn 06:2022 về An toàn cháy cho nhà và công trình, lấy ý kiến các đối tượng tác động để ban hành trước ngày 30/6.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong cuộc họp xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng nghiên cứu rà soát, sửa đổi quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình cho phù hợp với mục đích, loại hình, công năng của công trình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghệ để đáp ứng yêu cầu PCCC, an toàn tính mạng, tài sản, không gây lãng phí nguồn lực xã hội, có tính khả thi.

Trong đó xây dựng các quy chuẩn đặc thù đối với nhóm loại hình nhà ở, sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về cháy, nổ, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân như: kinh doanh gas, các mặt hàng, vật liệu dễ cháy, dịch vụ karaoke, vũ trường, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tăng cường phân cấp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước, thẩm duyệt, cấp phép PCCC. Tiếp tục khẩn trương xử lý các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp kịp thời kiểm tra, đánh giá cho phép các công trình, cơ sở hoạt động trở lại sau khi đã khắc phục tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC theo quy định. 

Theo Bộ Công an, trên cả nước hiện nay có 8.114 công trình tại 51 tỉnh, thành phố chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng và chưa khắc phục đầy đủ yêu cầu an toàn PCCC theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao để báo cáo Thủ tướng và thông báo cho chủ tịch UBND các địa phương được biết, chỉ đạo khắc phục và và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, hoàn thành trong tháng 6/2023. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đầu tư xây dựng theo từng đối tượng, loại hình cơ sở hiện hữu có tồn tại, vướng mắc.

Ngày 30/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Dự thảo được yêu cầu trình Chính phủ trước ngày 31/5/2023. Từ giữa tháng 5, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

P.V