Yên Bái: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2025

DNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025, tổng kinh phí thực hiện chương trình là 99,77 tỷ đồng.

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện các hoạt động thương mại nhằm ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng của tỉnh, góp phần thực hiện chỉ tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đến năm 2025 đạt từ 500 triệu USD trở lên.

 Nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, tăng cường liên kết, kết nối cung cầu hàng hóa.

Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh từng bước đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước, nhất là các đô thị, thành phố lớn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của địa phương đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần đến năm 2025 thực hiện chỉ tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 30 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 21 nghìn tỷ đồng trở lên.

Cùng với đó hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển hệ thống phân phối thông minh, hiện đại, tiện lợi tạo sự kết nối lâu dài và bền vững giữa nhà sản xuất - kinh doanh - người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Phấn đấu, trung bình hằng năm có khoảng 40 - 45 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ từ hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh; hằng năm hỗ trợ từ 7-10 nội dung xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

 Thúy Kiều 

Tin liên quan