Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp

00:16 16/11/2021

Xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thị trường nước ngoài ghi nhận tháng thứ 4 liên tiếp tăng. Theo dự báo, 3 tháng còn lại của năm 2021, hoạt động xuất khẩu gạo tiếp tục được đẩy mạnh do nhiều thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á tăng nhập khẩu cho nhu cầu cuối năm.

Tính chung cả 10 tháng năm 2021, xuất khẩu gạo lại sụt giảm 3,1% về khối lượng nhưng tăng 3,7% kim ngạch, tăng 7,1% về giá so với 10 tháng năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo, thu về gần 2,74 tỷ USD, giá trung bình đạt 528,1 USD/tấn.

 Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp, tháng 10 tăng 4,1% về lượng, tăng 9,8% về kim ngạch và tăng 5,5% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 thì tăng mạnh 70,4% về lượng, tăng 67,8% kim ngạch nhưng giá giảm nhẹ 1,5%, đạt 618.12 tấn, tương đương 321,94 triệu USD, giá trung bình 520,8 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt kim ngạch cao nhất, với triệu 2,09 triệu tấn, tương đương gần 1,07 tỷ USD, giá trung bình 510,9 USD/tấn, tăng 12,5% về lượng, tăng 23% về kim ngạch và tăng 9,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 10/2021 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 275.386 tấn, tương đương 137,13 triệu USD, giá trung bình 498 USD/tấn, giảm 2,8% về lượng, giảm 0,7% về kim ngạch nhưng tăng 2,2% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 thì tăng mạnh 435% về lượng, tăng 444% kim ngạch, giá tăng 1.7%

Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc 10 tháng năm 2021 tăng mạnh 40,5% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch nhưng giảm 13,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 924.030 tấn, tương đương 459,85 triệu USD, giá trung bình 497,7 USD/tấn; chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Tiếp sau đó là xuất khẩu gạo sang thị trường Gana trong tháng 10/2021 tăng mạnh 95% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2021, đạt 68.188 tấn, tương đương 41,83 triệu USD; tính chung cả 10 tháng năm 2021 xuất khẩu tăng 3,9% khối lượng và tăng 14,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 510.013 tấn, tương đương 302,98 triệu USD, giá 594 USD/tấn; chiếm 9,8% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

 Trần Đạt