Xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19

15:21 09/06/2021

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa công bố, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, báo cáo Chính phủ trong tháng này.

Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về đầu tư công trong tháng 6 - Ảnh 1.

. Ảnh: Báo Chính phủ.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được Thủ tướng yêu cầu tham mưu tổ chức hội nghị toàn quốc về đầu tư công trong tháng 6 nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch & Đầu tư còn phải có giải pháp mạnh mẽ xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trình hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch còn được giao phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh & xã hội tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng trước 20/6.

Nghị quyết còn nêu rõ, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm nay để bổ sung nguồn cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết. Bộ Tài chính có báo cáo cụ thể gửi Thủ tướng trước 20/6.

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội cho phép thu hồi khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai tính đến 30/6 cũng như những khoản kinh phí thường xuyên chưa cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và địa phương để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiến lược vaccine.

Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì tổng kết việc thực hiện Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Tài nguyên còn phải lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại một số địa phương để chủ động, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; Báo cáo đề xuất giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được yêu cầu khẩn trương đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo dõi chặt diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ và hạn chế tối đa thiệt hại. Bộ Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương tổ chức hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản đang vào vụ thu hoạch, nhất là tại những địa phương vùng dịch; Tăng cường năng lực bảo quản, chế biến hàng nông sản; Đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa. 

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế sớm hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải, nhất là vận chuyển công nhân giữa nơi ở và cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Bộ Giao thông còn phải đề xuất chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch Covid-19; Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển nông sản đến cửa khẩu và giữa các vùng miền trong thị trường nội địa, báo cáo Thủ tướng trước 15/6.

Tiếp đến, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm soát người, phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu, nhất là tại đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Hai bộ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương tập trung triển khai biện pháp phòng chống, dập dịch Covid-19.

Thêm nữa, Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Trình Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đến 2025, định hướng đến 2030.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì việc rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, văn hóa, thể thao, giải trí…, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng trước 15/6. Bộ Văn hóa còn được yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về ký quỹ kinh doanh lữ hành tại Nghị định số 168/2017.

PV