Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu

DNHN - Vinhomes cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệnh là 15% (1.500 đồng/cp). Tổng số tiền dự chi trả cổ tức khoảng 4.934 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (CK: VHM) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 45%.

Trong đó, HĐQT Vinhomes thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 986 triệu đơn vị (1.000 cổ phiếu nhận thêm 300 cổ phiếu mới). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là gần 987 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sẽ tăng lên gần 43.364 tỷ đồng sau phát hành. Số cổ phiếu được phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu
Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệnh là 15% (1.500 đồng/cp). Tổng số tiền dự chi trả cổ tức khoảng 4.934 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chi trả là trong quý III và quý IV năm nay.

Bước sang năm 2021, tổng tài sản Vinhomes đạt 214.937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 89.685 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 39% so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

Sau thông tin về kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu VHM ghi nhận tăng trần lên 111.800 đồng/cp với khối lượng giao dịch đột biến hơn 14,6 triệu đơn vị tại thời điểm 14h20 phiên 20/4.

Cùng với Vinhomes, HĐQT Vingroup cũng vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Tỷ lệ chia cổ tức là 12,5%, tương đương với phát hành hơn 422 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện chi trả cũng diễn ra trong quý III và quý IV năm nay, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Linh Anh

Bài liên quan