Vĩnh Phúc: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh

DNHN - Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/6/2021, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; Quyết định của Văn phòng Quốc hội về điều động công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh VĨnh Phúc. 

Tiếp đó, Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 46 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định 1524 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức và lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận 5 cán bộ, công chức và 2 lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

PV 

Tin liên quan