Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 44 triệu USD, gấp 14 lần so với năm 2021

20:38 03/02/2022

Trong tháng 1/2022 có 15 dự án Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 44,2 triệu USD, gấp 13,97 lần so với cùng kỳ năm trước; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh giảm 7,2 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 36,9 triệu USD, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư ra nước ngoài tháng 1/2022 tăng mạnh do trong tháng 1/2021 chỉ cấp 1 dự án đầu tư mới có vốn đầu tư 3,16 triệu USD.

Trong tháng 1 năm 2022 có Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có 15 dự án.
Trong tháng 1 năm 2022 có Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có 15 dự án.

Trong đó, hoạt động khai khoáng đạt 33,5 triệu USD; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 9,2 triệu USD; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác đạt 8,5 triệu USD; riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo điều chỉnh giảm 16,4 triệu USD.

Trong tháng 1/2022 có 7 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 48,2 triệu USD; Hoa Kỳ 2,9 triệu USD; Trung Quốc 1,3 triệu USD; Hàn Quốc 475 nghìn USD; Myanma điều chỉnh giảm 16,4 triệu.

Theo TCDN