Vì sao Khu công nghiệp Hiệp Phước - HPI báo lãi quý I gấp 94 lần?

DNHN - Trong quý I/2021, doanh thu tài chính với phần lớn là lãi tiền gửi và cho vay của Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước tăng đột biến, gấp 5 lần cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý I/2021 mà Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI) vừa công bố, doanh thu thuần của HPI tăng 9% so với quý I/2020. Số tiền này chủ yếu nhờ doanh thu mảng kinh doanh chính từ cho thuê đất, đạt gần 105 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, doanh thu tài chính với phần lớn là lãi tiền gửi và cho vay của HPI tăng đột biến, gấp 5 lần cùng kỳ, với gần 16 tỷ đồng.  

Khu công nghiệp Hiệp Phước - HPI báo lãi quý 1 gấp 94 lần
Khu công nghiệp Hiệp Phước - HPI báo lãi quý 1 gấp 94 lần.

Trong quý I/2021, Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước không ghi nhận chi phí tài chính. Trong khi đó, chi phí bán hàng lại giảm tới 61%, còn chi phí quản lý chỉ tăng 2%.

Doanh thu tài chính tăng đột biến cộng với chi phí tài chính giảm mạnh đã khiến HPI báo lãi sau thuế quý I hơn 9 tỷ đồng, gấp 94 lần cùng kỳ.

Nợ phải trả của HPI cũng giảm gần 8% so với đầu năm, còn hơn 2,717 tỷ đồng. Đáng lưu ý, số dư vay nợ tài chính giảm đáng kể so với cuối năm 2020. Các khoản ngắn hạn giảm 96%, trong khi các khoản dài hạn giảm 73%. Tuy nhiên, phải trả người bán ngắn hạn tăng 60%, lên hơn 46 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan