VCCI đề xuất thêm biện pháp xử lý rủi ro khoản vay với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia

17:18 21/11/2022

Về dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn đối với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia, VCCI cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cần bổ sung thêm một số biện pháp xử lý rủi ro khoản vay.

Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp và bảo lãnh để vay vốn đối với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia. 

VCCI đề xuất thêm biện pháp xử lý rủi ro khoản vay với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia
VCCI đề xuất thêm biện pháp xử lý rủi ro khoản vay với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia.

Thông tin từ VCCI, sau khi tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, đơn vị này cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cần bổ sung thêm một số biện pháp xử lý rủi ro khoản vay, bao gồm các biện pháp như: Hòa giải, khởi kiện ra trọng tài thương mại, khởi kiện ra tòa án, yêu cầu thi hành án dân sự, yêu cầu mở thủ tục phá sản… Đây đều là các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn vốn nhà nước.

Quy định về xử lý tài sản bảo đảm trong dự thảo cũng chưa bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự. Theo đó, nếu hai bên có thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm thì thực hiện theo thỏa thuận; nếu hai bên không có thỏa thuận thì được bán đấu giá. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Như vậy, sau khi bán tài sản bảo đảm mà không đủ thu hồi nợ thì phần chênh lệch được coi là nợ không có bảo đảm và bên cho vay có quyền áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro khác. Vì thế, VCCI đề nghị Bộ KH-CN điều chỉnh dự thảo cho phù hợp với Bộ luật Dân sự để tránh những tranh chấp có thể phát sinh khi các doanh nghiệp, tổ chức ký kết hợp đồng vay vốn từ quỹ này.

Việc bán nợ cũng không làm thay đổi nghĩa vụ của khách hàng và thực chất là bán công sản. Theo pháp luật về đấu giá, kể cả trường hợp có một người mua trả giá thì cũng được coi là đấu giá thành công. Vì vậy, quy định hình thức bán theo thỏa thuận chỉ có khác biệt duy nhất là cho phép bán tài sản dưới giá khởi điểm. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ tiêu cực và thất thoát tài sản nhà nước. Do đó, VCCI cũng đề nghị sửa quy định theo hướng chỉ được phép bán theo hình thức đấu giá.

P.V (t/h)