Từ năm 2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng

10:21 03/10/2022

Từ ngày 01/01/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử.

Theo quy định tại Luật Cư trú 2020 thì từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử. Vì thế, người dân cần lưu ý những điều sau:

Ảnh minh họa

 P.V (Theo VOV2)