TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp

01:37 29/02/2024

UBND Thành phố mới đây vừa ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, Thành phố có kế hoạch và phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại 17 khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN). Trong đó, có 04 đơn vị có xây dựng hồ sự cố là: KCN Lê Minh Xuân xây dựng 01 hồ sự cố với dung tích 1.500 m3; KCN Đông Nam xây dựng 01 hồ sự cố cho hệ thống xử lý nước thải tập trung có tổng thể tích chứa nước thải hữu dụng 16.800 m3; KCN Hiệp Phước (giai đoạn 1) xây dựng hồ sự cố 6.000 m3; KCN Lê Minh Xuân 3 xây dựng hồ sự cố 16.812 m3.

  1. TP. Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt nằm trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai với hơn 2000km² và hơn 10 triệu dân, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, châu Á Thái Bình Dương có sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế. Với tốc độ phát triển kinh tế và dân số cao, Thành phố đã và đang chịu áp lực về lượng chất thải lớn. Khả năng xảy ra sự cố chất thải là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là mùa mưa, triều cường hoặc do tác động vô ý của con người. Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong phạm vi hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên hoặc thuộc phạm vi quản lý của hai Sở ngành trở lên hoặc có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường lan rộng  ngoài khả năng ứng phó của cấp huyện.

    Thành phố có những khu vực có nguy cơ cao về sự cố môi trường, tập trung trong các KCX, KCN
    Thành phố có những khu vực có nguy cơ cao về sự cố môi trường, tập trung trong các KCX, KCN.

    Hiện trên địa bàn Thành phố có những khu vực có nguy cơ cao về sự cố môi trường, tập trung trong các KCX, KCN, các bãi chôn lấp chất thải, khu xử lý nước thải tập trung. Có 17 KCX, KCN đang hoạt động với diện tích đất cho thuê 1.964 ha/2.539,06 ha đất công nghiệp, đạt tỷ lệ lấp đầy 77%.

Do đó, khả năng xảy ra sự cố chất thải rắn là sự cố công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại bị hư hỏng kết hợp với mưa, bão, lũ bất thường, sạt lở bãi chôn lấp gây tràn đổ chất thải ra môi trường như trên. Đối với nước thải, khả năng xảy ra do mưa, bão bất thường làm đập hồ chứa nước thải chưa qua xử lý của nhà máy xử lý nước thải bị sạt lở thân đập, nước thải chảy ra môi trường và khu vực dân cư; do trong quá trình lưu giữ, vận chuyển chất thải chưa qua xử lý các phương tiện vận chuyển bị tai nạn đâm, va làm lật, đổ, bục, vỡ bồn chứa, nước thải chảy ra môi trường, khu vực dân cư, gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người dân. Đối với khí thải, nguy cơ xảy ra cháy các khí chứa chất thải nguy hại, các khí thải chất thải có chứa các chất POP phát tán hóa chất độc, khói độc ra môi trường, cháy bãi chôn lấp chất thải.

Đối với khí thải, nguy cơ xảy ra cháy các khí chứa chất thải nguy hại, các khí thải chất thải có chứa các chất POP phát tán hóa chất độc
Đối với khí thải, nguy cơ xảy ra cháy các khí chứa chất thải nguy hại, các khí thải chất thải có chứa các chất POP phát tán hóa chất độc, khói độc ra môi trường.

Trên địa bàn Thành phố có những khu vực có nguy cơ cao tập trung trong các KCN, KCX, các bãi chôn lấp chất thải, khu xử lý nước thải tập trung. Sự cố mức độ trong Kế hoạch này nằm trong phạm vi hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, hoặc thuộc phạm vi quản lý của hai Sở ngành trở lên, hoặc có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường lan rộng ngoài khả năng ứng phó của cấp huyện. Tuy nhiên, khả năng và mức độ ứng phó nằm trong khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng ứng phó tại chỗ của Thành phố.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các khu công nghiệp, chế xuất, nhà máy vi phạm quy định về quản lý, xử lý chất thải.

Uyển Nhi