TP. Hà Nội sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bị thu hồi đất

DNHN - Từ ngày 16/5/2022, UBND TP. Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo thông tin mới nhất thì Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Trong đó, UBND TP. Hà Nội sửa đổi Khoản 2 - Điều 26 quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất như sau: Trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi, thì mỗi hộ gia đình được giao 1 suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi (diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này).

Tuy nhiên, trong trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b - Khoản 3 - Điều 7 quy định này.

Theo quy định cũ tại Khoản 2-Điều 26 của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, đối với trường trường hợp hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng hoặc đông nhân khẩu (có từ 7 nhân khẩu trở lên) ăn ở thường xuyên tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ trước khi có thông báo thu hồi đất và có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng tổng của hạn mức giao đất ở mới tối đa cộng với hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương sẽ được giao thêm 1 suất đất tái định cư với diện tích bằng hạn mức giao đất ở mới tối thiểu tại địa phương.

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Huân Sắc

Bài liên quan