Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại

21:21 19/02/2024

Tổng cục Hải quan nhận được dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng từ Quốc hội cho năm 2024, được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP dự kiến là 6 - 6,5% và giá dầu thô 70 USD/thùng.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đối phó với tình trạng thất thu trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2024.

Năm 2024 được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức cho kinh tế cả thế giới lẫn Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới phức tạp và khó lường, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm nhẹ, cùng với đó là tình hình kinh tế của một số đối tác thương mại lớn của Việt Nam cũng giảm.

Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại
Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại.

Tổng cục Hải quan nhận được dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng từ Quốc hội cho năm 2024, được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP dự kiến là 6 - 6,5% và giá dầu thô 70 USD/thùng.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu, giảm thời gian và chi phí thông quan hàng hóa.

Ngoài ra, toàn bộ ngành hải quan cần hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành. Cần tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, cùng xây dựng Dự án Mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN.

Các đơn vị trong ngành hải quan cũng được yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể như kiểm tra chặt chẽ về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hóa; trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu; phân loại hàng hóa và áp dụng mã số và mức thuế; kiểm soát việc miễn, giảm, hoàn thuế và ưu đãi thuế; cũng như giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải.

Năm 2023, tổng thu ngân sách của ngành hải quan chỉ đạt khoảng 376.000 tỷ đồng, bằng 86% dự toán và giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này đòi hỏi sự cố gắng lớn lao từ toàn bộ ngành hải quan để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2024.

P.V (t/h)