Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai Hiệp định UKVFTA

DNHN - Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung nhằm thực thi Hiệp định UKVFTA và các văn bản hướng dẫn có liên quan có hiệu quả.

Để thực hiện các cam kết về thuế quan của Hiệp định UKVFTA , Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam; Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

  Ảnh minh họa.

Theo đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu các văn bản để thực hiện và tổ chức tập huấn quy tắc xuất xứ trong Hiệp định UKVFTA cho các cán bộ, công chức tại đơn vị để đảm bảo thực hiện theo đúng cam kết của Hiệp định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc khi thực thi, các đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn.

Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày Nghị định 53/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các quy định, điều kiện về đối tượng, hồ sơ và biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 53.

Đối với hàng hóa NK thuộc đối tượng, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 53, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện kê khai mã Biểu thuế B26 trên tờ khai NK.

Liên quan đến xử lý tiền thuế nộp thừa đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/1/2021, yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định UKVFTA, kiểm tra mức thuế suất thuế XNK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định 53 và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp hàng hóa XNK đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng thuế suất thuế XNK ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA thì cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN thực hiện khai bổ sung và xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 53 và khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

PV (t/h).

Bài liên quan