Thực hiện khai báo thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu

DNHN - Kể từ 0 giờ ngày 20/1/2021, các chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải phải thông báo cho Cơ quan Hải quan thông tin về phương tiện vận tải, hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam.

Đây là nội dung đề nghị mới được Hải quan Lạng Sơn đưa ra, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh vận hàng hoá cần lưu ý.

Bãi tập kết Xuân Cương Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Bãi tập kết Xuân Cương- Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Trần Linh)

Điều 66 Luật Hải quan 2014 quy định về thông báo thông tin phương tiện vận tải: Chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền hoặc người phát hành chứng từ vận chuyển phải thông báo thông tin trực tiếp cho cơ quan hải quan hoặc qua hệ thống thông tin một cửa quốc gia về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hành khách xuất cảnh, nhập cảnh trên phương tiện vận tải trước khi nhập cảnh, xuất cảnh.

Đề nghị do Hải quan Lạng Sơn đưa ra là nhằm triển khai thực hiện quy định về thông báo thông tin phương tiện vận tải. Theo đó, Cục Hải quan Lạng Sơn thông báo kể từ 0 giờ ngày 20/1/2021, mọi phương tiện vận tải chở hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải thực hiện khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu. Các phương tiện chở hàng nhập khẩu vào cửa khẩu chưa khai báo sẽ không được nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam.

Thực hiện khai báo bằng bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (BKTTHH/2021/NK) bản giấy như sau: Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu được phát hành thành 1 bản theo mẫu; người thực hiện khai báo trước là người điều khiển phương tiện, chủ hàng, người đại diện theo ủy quyền của chủ hàng, người khai hải quan; người khai bảo phải kê khai đầy đủ, chinh xác các nội dung trên bản kê.

Trường hợp khai bảo không đầy đủ, khai sai các chi tiêu thông tin trên bảng kê so với hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa thực tế vào cửa khẩu, phương tiện vận tải đó không được vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam đi qua cổng giám sát B1.

Thông tin từ  Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, việc kê khai thông tin trước về phương tiện vận tải và hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại bộ phận giám sát hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tại cổng B1, công chức hải quan vào sổ đăng ký sẽ đóng dấu vào phần “Công chức hải quan tiếp nhận” và trả lại người khai báo.

Khi phương tiện vận tải vào đến barie I, người khai báo hoặc lái xe xuất trình bản kê đã khai báo để cán bộ hải quan xác nhận đóng dấu vào phần “Công chức giám sát hải quan tại cửa khẩu” và trả lại để người khai bảo hoặc người điều khiển phương tiện để xuất trình cho chiến sỹ Biên phòng trực barie 1 đối chiếu mở barie cho phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào khu vực giám sát hải quan.

Khi phương tiện vận chuyển hàng hóa đi vào bãi tập kết Xuân Cương, thực hiện cân trọng tải và xuất trình bản kê hàng hóa, phiểu cân cho công chức hải quan giảm sát tại bãi Xuân Cương. Bộ phận giám sát cơ động kiểm tra để đóng dấu xác nhận vào phần “Công chức giám sát hải quan tại địa điểm tập kết”.

Người khai báo nộp 1 bản kê chính cho công chức Hải quan giám sát tại bãi, 1 bản sao bản kê đã có dấu xác nhận của Hải quan giám sát bãi, xuất trình cho công chức giám sát cổng B5 để đăng phương tiện vận tải Việt Nam chở hàng nhập khẩu (không phải quay lại B1 để đóng dấu). Người khai hải quan nộp phiếu đăng ký phương tiện và bản kê thông tin hàng hóa (hoặc đính bảng kê lên hệ thống dữ liệu điện tử hải quan) tại bộ phận tiếp nhận tờ khai của chi cục để làm các thủ tục tiếp theo của lô hàng.

Cục Hải quan Lạng Sơn lưu ý đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu luồng Đỏ - kiểm tra thực tế hàng hóa bản kê nộp cho Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai.

Bảo Ngân

Tin liên quan