Thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp tại Phú Thọ

19:07 28/12/2022

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và phát triển các CCN trên địa bàn. Phát triển các cụm công nghiệp (CCN) có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các CCN, các huyện chú trọng làm tốt công tác cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ dẫn địa lý, vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, đồng thời tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, quảng bá, xúc tiến đầu tư, trên cơ sở đó chọn lọc thu hút các dự án đầu tư chất lượng, có tính bền vững.

Kết cấu hạ tầng ngoài CCN được chú trọng đầu tư, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Trên địa bàn tỉnh đã thu hút, mời gọi được một số nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư hạ tầng CCN. Một số hạng mục công trình hoàn thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu thiết yếu phục vụ lộ trình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 21/28 CCN được thành lập và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh. Các CCN đang hoạt động đã thu hút được 157 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, trong đó có 111 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 14 nghìn lao động, thu nhập bình quân khoảng bảy triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư hạ tầng các CCN còn phụ thuộc nhiều vào vốn ngân sách nhà nước, chưa thu hút được nhiều sự tham gia của các thành phần kinh tế khác. Do đó, hạ tầng kỹ thuật của các CCN hiện nay vẫn chưa được xây dựng đồng bộ, nhiều nơi vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về CCN, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện quản lý nhà nước về CCN.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết: Để phát triển các CCN cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, quyết định, kế hoạch hành động của tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN dễ dàng tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thủ tục thành lập CCN.

P.V