Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật

DNHN - Trước đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được Công văn Công văn số 7415/BYT-YDCT của Bộ Y tế phúc đáp Công văn số 7524/TCHQ-GSQL ngày 25/11/2020 của Tổng cục Hải quan về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật.

Để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục dược liệu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại Cơ quan Hải quan.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại Cơ quan Hải quan. (Ảnh: minh hoạ)

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 422/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2021 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật.

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm dược liệu thì thực hiện theo quy định tại Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa dùng làm thực phẩm, thuộc Danh mục dược liệu thường được sử dụng cho mục đích làm thực phẩm thông thường, được Bộ Y tế ban hành kèm theo Công văn số 7415/BYT-YDCT thì thực hiện theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Trường hợp doanh nghiệp khai báo nhập khẩu hàng hóa sử dụng trong các lĩnh vực khác thì doanh nghiệp lựa chọn áp dụng chính sách nhập khẩu theo hướng dẫn nêu trên hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của sản phẩm, hàng hóa đó.

Đáng chú ý, tại Công văn trên, Tổng cục Hải quan khẳng định việc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình.

Đồng thời, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại Cơ quan hải quan. Trường hợp, các đơn vị chức năng phát hiện doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích, thì thực hiện việc kiểm tra sau thông quan theo quy định.

An An

Tin liên quan