Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

06:17 05/07/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thay thế ông Trần Quốc Khánh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ảnh minh họa
 Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương (đứng)

Ngày 4/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 797/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thay thế ông Trần Quốc Khánh đã nghỉ hưu theo chế độ. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng thời giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế là cơ quan có nhiệm vụ giúp Thủ tướng tiến hành đàm phán quốc tế về kinh tế và thương mại, cũng như là cơ quan phát ngôn chính thức về tình hình thực hiện các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo và tăng cường lợi ích kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Trong vai trò mới, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để xây dựng chiến lược và phương án đàm phán trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Á Âu (ASEM), các hiệp định và thỏa thuận song phương và đa phương liên quan đến mở cửa thị trường. Ngoài ra, ông cũng sẽ tiến hành đàm phán và vận động các nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, theo sự phân công và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong quá trình làm việc, ông cũng sẽ đôn đốc việc thực thi các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam, cũng như cung cấp thông tin và giải thích cho các Bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm về các cam kết chính thức của Việt Nam.

Vị trí Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ là một vị trí quan trọng trong lĩnh vực đàm phán quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Thủ tướng bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các Phó trưởng đoàn và thành viên đoàn sẽ bao gồm các cán bộ cấp Vụ của một số Bộ và cơ quan liên quan, đặc biệt là những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực đàm phán chủ yếu.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế cho thấy sự quan tâm của Chính phủ đối với việc mở rộng và tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam. Điều này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.