Thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại với nhân dân năm 2021

DNHN - Vừa qua, Thị ủy, UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 9 điểm cầu xã, phường trên địa bàn.

Các ông: Nguyễn Minh Xuyên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Tiến Lâm - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị
Các ông: Nguyễn Minh Xuyên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Tiến Lâm - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, nhân dân thị xã bày tỏ sự phấn khởi khi 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của thị xã đều đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là những kết quả tích cực trong việc kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như  dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của địa phương.  

Nhân dân cũng đã đề xuất, chia sẻ, kiến nghị với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã 14 nội dung liên quan đến công tác thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị... 

Trong đó, nhân dân các phường Âu Cơ, Hùng Vương, Phong Châu và Thanh Vinh đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng, rãnh thoát nước đường phố; nhất là một số tuyến đường có mật độ giao thông cao trên địa bàn phường Hùng Vương.  

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 9 điểm cầu xã, phường trên địa bàn
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 9 điểm cầu xã, phường trên địa bàn.

Nhân dân các xã Hà Thạch, Văn Lung  đề nghị sớm thi công nâng cấp các tuyến Tỉnh lộ và đường liên xã, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị... và một số nội dung khác liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng; giải pháp kiểm soát, đẩy lùi bệnh dịch COVID-19; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa khu dân cư sau sắp xếp, sáp nhập....

Với tinh cầu thị, thẳng thắn, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã Phú Thọ tiếp thu, trao đổi và trả lời cụ thể nhiều nội dung nhân dân quan tâm. Ở từng nội dung nhân dân kiến nghị, lãnh đạo thị xã đã giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo thị xã mong muốn nhân dân tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và thiết thực xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

PV

Tin liên quan