Thành phố Móng Cái: Nhiều kết quả tích cực, toàn diện về kinh tế, xã hội

DNHN - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến bức tranh phát triển kinh tế, Móng Cái có phương châm lấy khó khăn làm động lực, biến thách thức thành cơ hội đồng thời thành phố cũng xác định rõ được nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, lãnh đạo Thành phố có những chỉ đạo sát xao và điều hành quyết liệt, đồng bộ để đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện về kinh tế- xã hội.

Lấy chủ đề công tác năm 2019 là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” làm kim chỉ nam hoạt động, cùng với những giải pháp đồng bộ, sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt, cơ cấu kinh tế của Thành phố Móng Cái tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại - du lịch - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng -nông nghiệp. Trên tinh thần sáng tạo chủ động, tự chủ các giải pháp đảm bảo với tình hình thực tế gắn với chương trình, kế hoạch tổ chức được triển khai góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả dịch vụ - thương mại - du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển. Giá trị tăng thêm của thương mại - dịch vụ ước tính đạt 3.935,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm ngư nghiệp ước đạt 1.406,4 tỷ đồng, vượt 2,6% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2018. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.625,9 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch, bằng 91% cùng kỳ. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng đạt 2.623,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm ngoái. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố luôn được cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI), công tác hỗ trợ, đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, tạo động lực kinh tế - xã hội phát triển. Thành phố tổ chức các hội nghị, xúc tiến thương mại nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Từ đó, kịp thời nắm bắt giải quyết tháo gỡ kiến nghị của doanh nghiệp, tạo ra cơ chế thông thoáng, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, chú trọng quan tâm hỗ trợ một số nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Vingroup, Sungroup, FLC… Về văn hóa xã hội, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa. Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát triển phong trào thể thao, tạo vui tươi, đoàn kết trong nhân dân. Năm 2019, có 95 thôn/khu đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 01 phường giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng toàn diện và nâng cao. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, huy động xã hội hóa xây dựng, có 53/54 trường học được kiên cố hóa đạt tỷ lệ 98,1%, có 47/54 đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy.

Hệ thống y tế các tuyến được củng cố về cơ sởvật chất, trình độ y bác sĩ được nâng cao, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại mới trong chuẩn đoán và khám chữa bệnh. Hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường chỉ đạo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lớn. Công tác hành nghề y, dược tư nhân được quản lý chặt chẽ. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tham gia BHYT, BHXH nên tỷ lệ người dân tham gia đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Do đặc thù Móng Cái là thành phố cửa ngõ giao lưu, vừa là điểm thuận lợi, nhưng cũng là điểm cẩn trọng cảnh giác cao nên an ninh quốc phòng luôn được thành phố tăng cường các lực lượng vũ trang, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quản lý cư dân biên giới được tăng cường. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân được duy trì, phát triển, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Nếu hình dung Quảng Ninh như một Việt Nam thu nhỏ thì Móng Cái là tâm điểm đặc biệt của bức tranh ấy. Bức tranh kinh tế của tỉnh Quảng Ninh có nhiều gam màu sáng, trong đó thành phố Móng Cái làm nổi bật cho bức tranh kinh tế - xã hội năm 2019.

Nguyễn Lương - Thu Duyên

Tin liên quan